2 de gener de 2017

Model educatiu

 

Aquest model és el que ens diferencia de altres entitats de lleure, és compartit per tots els caus de Minyons Escoltes i Guies i és l’eina guia per educar infants. El model educatiu escolta té dues grans branques:

 • La Proposta ideològica, el conjunt de valors que desitgem per les persones i que són bons tant individualment com col·lectivament. Està definida en les 3 opcions i la nostra llei escolta
 • La Proposta metodològica és el com posem en pràctica la ideologia escolta, apareix com a conseqüència dels punts anteriors. El mètode de treball es basa en 3 punts: l’educació per l’acció, fer projectes en grup seguint la Pedagogia del Projecte (PDP) i aplicar els 5 dinamismes en els projectes i/o tasques que duem (“el Mètode”).

Proposta ideològica 

La Llei escolta

La llei escolta sintetitza els valors que han de tenir els bons escoltes i guies en 10 frases. L’objectiu de tot escolta és complir aquestes lleis per tal de deixar transformar el món en un lloc millor.

 • Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom.

 • Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres.

 • Aprenem a ser útils i a fer servei.

 • Som germans de tothom i treballem per la pau.

 • Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món.

 • Defensem la natura i protegim la vida.

 • Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots.

 • Som decidits i afrontem les dificultats sense por.

 • Estimem el treball i volem fer bé les coses.

 • Aprenem a estimar i a jugar net.

Les 3 opcions

Les opcions defineixen els àmbits d’actuació de la llei escolta: el país, l’educació per l’espiritualitat i la persona.

 • L’opció País proposa crear consciència crítica sobre la situació actual de la societat, amb l’objectiu d’ajudar a la seva transformació. Així doncs, compren conèixer, respectar i implicar-se en l’entorn i territoris dels quals formem part.
 • L’opció Educació per a l’espiritualitat consisteix a promoure el progrés i creixement personal dels infants i joves, el compromís comunitari i respecte a les conviccions diverses.
 • L’opció Persona es basa a augmentar l’autonomia, la responsabilitat, la capacitat d’organització i l’autogestió de l’infant o jove.

Proposta metodològica

Educació per l’acció

L’essència d’utilitzar el mètode escolta és posar en pràctica la “teoria”, mitjançant l’acció: eduquem fent, jugant, sempre de forma activa.

La pedagogia del projecte (PDP)

La PdP és la manera com fem les coses (Quan es decideix una sortida, els projectes de la branca, etc.). Consta sempre de les mateixes fases: descoberta, proposta, elecció, planificació, realització i revisió. Aquesta metodologia busca convertir a cada persona en protagonista del seu propi aprenentatge.

Els 5 dinamismes

Els 5 dinamismes donen qualitat a la nostra tasca educativa.

 • El petit grup ens permet que cada infant i jove se senti acollit i valorat, pugui dir la seva i aprengui a responsabilitzar-se de la tasca conjunta. És més fàcil el diàleg, la confrontació d’opinions i el treball en equip porten a l’adquisició d’actituds de col·laboració, respecte, tolerància, valoració de la diversitat i comprensió.
 • El compromís ens ajuda a fer explícit el compromís personal davant dels companys/es, el qual implica l’acceptació i integració plena al grup i l’assumpció personal dels valors de la llei escolta i guia.
 • El joc institucional potencia la participació activa a través del protagonisme dels infants i joves en el repartiment de funcions, responsabilitats i àmbits de decisió dins del grup.
 • La fraternitat universal busca conèixer, valorar i comprometre’s amb realitats d’abast variable, des del cau fins al món.
 • El progrés personal busca la millora personal constant i acompanyada de l’infant en relació amb els altres, l’entorn o fins i tot en relació amb ell mateix.