Que fem?

L’Agrupament Escolta i Guia Sant Ferran, igual que molts altres Agrupaments que formen part de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, treballen a partir d’una llei (anomenada Llei escolta) que fomenta una de les bases principals del treball que es realitza en el mateix agrupament.

L’Agrupament també treballa amb una proposta educativa que es fonamenta en les tres opcions bàsiques de l’escoltisme (MEG): país, persona i espiritualitat, que serveixen per treballar diferents projectes relacionats en el servei, intervenint de manera diferent i adequada segons el grup d’edat que hi participa. Aquests projectes van enfocats al cau, al barri, a la societat… Per dur a terme aquests projectes s’han de seguir una sèrie de passos que ens serveixen per la realització de la persona. Per parlar de projectes, abans cal fer un treball dins del grup i és per aquesta raó que es treballa el progrés personal de cada nen/a, el compromís, l’educació per l’acció, la fraternitat universal i el treball en petit grup. Això són els 5 dinamismes, que són els trets qualitatius que configuren el mètode de treball.

I aquesta tasca que tant ens agrada, tenim la sort de poder-la fer amb el més gran desls somriures en campaments, excursions i dissabte rere dissabte amb els nostres infants i joves!