Unitats

Història de l’escoltisme 

MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA (MEG) és una associació de confessió catòlica i coeducativa amb un profund arrelament a Catalunya (és la que té més membres actualment; són al voltant de 13.000 membres i 140 agrupaments). El seu escoltisme, progressista, té molt a veure amb el que practica l’associació catòlica francesa Scouts de France (SdF). El seu reconeixement ve donat per la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i pel Moviment Scout Catòlic (MSC), ambdós reconeguts per la FEE.

Les unitats:

CASTORS: Són nens i nenes de 6 a 8 anys, és a dir, infants que cursen 1r i 2n de primària.

LLOPS I DAINES: Són nens i nenes de 8 a 11  anys, és a dir, infants que cursen 3r, 4t i 5è de primària.

RÀNGERS I NOIES GUIES: Són nens i nenes d’11 a 14  anys, és a dir, infants i joves que cursen 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.

PIONERS I CARAVEL·LES: Són joves de 14 a 17 anys, és a dir, joves que cursen 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat o cicles formatius de grau mig.

TRUC: Són joves de 17 a 18  anys, és a dir, joves que cursen 2n de batxillerat o cicles formatius de grau mig.