Inscripcions 2019-2020


Inscripcions curs 2019-2020

DATES

20 de setembre, de 17h a 20h
 CAU (C/ de La Font, 11)

DOCUMENTS NECESSARIS

A continuació podreu trobar tots els fulls i recursos per a les inscripcions del curs 2019-2020.
Recordem que cal portar:

– Full d’inscripció
– Drets d’imatge (Cal portar-los enguany tot i haver-los dona l’any anterior)
– Fitxa de salut (inclosa en el full d’inscripció)
– Dades bancàries
– Document família nombrosa i fotocòpia del carnet de família nombrosa (si escau)
– Fotocòpia del llibre de vacunes

RECURSOS

Imprimiu els documents necessaris i porteu-los omplerts

Autorització curs 2019-2020 (inclou fitxa de salut)

Drets d’imatge 2019-2020

Dades bancàries 2019-2020

Famílies nombroses curs 2019-2020

EDATS PER BRANCA

– Castors i Llúdrigues: 2013 – 2012
– Llops i Daines: 2011 – 2009
– Ràngers i Noies Guia: 2008 – 2006
– Pioners i Caravel·les: 2005 – 2003
– Truc: 2002 – 2001

PREU

75€/infant
65€/infant en cas de ser germans

Per qualsevol dubte o més informació podeu contactar per correu electrònic:
bisbeborras@escoltesiguies.cat