Branques


fulards

Castors i Llúdrigues:
És la branca més petita de l’agrupament, tenen entre 6 i 8 anys.

Llops i Daines:
Tenen entre 8-11 anys, la branca més abundant de l’Agrupament.

Ràngers i Noies Guia:
Són nens i nenes entre 11-14 anys.

Pioners i Caravel.les:
Preadolescents entre 14-17 anys, una branca molt potent.

TRUC:
Joves, tenen entre 17-19 anys.