Pàgines privades

En cas de voler publicar informació privada, es pot posar una contrasenya al web i fer-la arribar per correu a qui pertoqui (per mail, whatsapp, ….) perquè pugui accedir-hi.

Podeu trobar més informació a https://codex.wordpress.org/Content_Visibility

Sobretot recordeu que el títol de la pàgina serà sempre visible, per tant no hi poseu la informació que voleu amagar!