Inserció d’iframes

Pels que vulgueu publicar algun <iframe> (ja sigui un calendari de google o alguna altra cosa) heu de saber que wodrpess us l’eliminarà automàticament. Per tal que aparegui hem instal·lat una extensió i només heu de modificar les claus de manera que <iframe> es converteixi en [iframe].

Trobareu més informació a https://wordpress.org/plugins/iframe/