Reportatge del 33 sobre l’escoltisme

Sota el títol “Escoltisme català: escola de llibertat” el programa Temps d’Aventura del Canal 33 presenta un reportatge de 18 minuts sobre el moviment escolta i guia que a Catalunya. El reportatge pretén donar a conèixer la tasca de les més de 40.000 persones que en formen part l’any que es celebra el seu centenari. […]