1 d'abril de 2019

Equip

A l’inici del curs 2019-20 es va presentar el nou Equip d’Agrupament amb la voluntat de donar una empenta, aire fresc i força. Elements necessaris per dotar a l’Agrupament de les habilitats i qualitats idònies per seguir afrontant els nous temps i fer un pas endavant.

Les diferents tasques de l’Equip han quedat assignades de la següent manera:

Caps d’agrupament

Laura Freixas Dalmau
Ferran Oriol Aubanell

Responsabilitat pedagògica

Ainhoa Lorenzo Hernández

Secretaria

Noelia Luna González

Tresoreria

Míriam Camargo Vázquez


I aquest és el nostre equip de caps!