La llei escolta

La llei escolta va ser formulada per Baden Powell a l’any 1908, en el seu llibre “Scouting for Boys”.
  1. Ens esforcem a merèixer confiança I fem confiança a tothom
  2. Vivim la nostra fe I respectem les conviccions dels altres
  3. Aprenem a ser útils i a fer servei
  4. Som germans de tothom i treballem per la pau
  5. Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món
  6. Defensem la nostra natura i protegim la vida
  7. Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots
  8. Som decidits i afrontem les dificultats sense por
  9. Estimem el treball i volem fer bé les coses
  10. Aprenem a estima i a jugar net.

Aquestes lleis són el punt de partida de l’escoltisme i el guiatge de tot el món.

Post Author: lesgavarres