Història del moviment

L’escoltisme és un moviment juvenil d’àmbit mundial que treballa pel desenvolupament integral dels joves a través de l’educació en el lleure, basada en l’exploració de l’entorn, el servei als altres i la realització de treballs en equip.

Els orígens i la història del moviment escolta és la següent: 

1907 – Neix l’escoltisme a Anglaterra per iniciativa per Lord Baden Powell. Proposa una pedagogia centrada en el protagonisme dels nois en oposició a la pedagogia dogmàtica i directivista vigent a l’època.
1912 – Arrenca definitivament el guiatge amb Lady Olave, muller de Baden Powell.
1912-1913 – Intent de naixement d’un escoltisme de caire militarista a Barcelona: “Exploradores de Barcelona”, que s’afilien a “Exploradores de España”. Neix el moviment “Jovestels de Catalunya” catalanistes amb Mn. Antoni Batlle.
Intent de guiatge amb les “Girls Guides”.
1927 – Batista i Roca funda “Minyons de Muntanya”.
1928 – Primer campament general de “Guies Excursionistes” i “Minyons de Muntanya”, al Papiol (Baix Llobregat). Com a constatació d’un nou moviment de formació de nois pensat per el temps de lleure, i amb la finalitat de formació personal i cívica netament catalanista.
Primeres trobades de formació de caps.
1930 – Es constitueix la germanor de “Minyons de Muntanya” per Batista i Roca.
Mn. Anoni Batlle funda l’Agrupament Escolta Mare de Déu de Montserrat.
1932 – Neix paral.lelament “Germanor de Noies Guies”.
1934 – La Generalitat posa sota el seu patronatge per tal de salvaguardar l’obra educadora dels “Boys Scouts de Catalunya”, “Germanor de Noies Guies”, “Germanor de Guies Excursionistes” i “Germanor de Minyons de Muntanya”.
1937 – Unificació de l’escoltisme català.
1945 – Després de la Guerra Civil, un grup reduit d’antics responsables van pensar que per fer servei a Catalunya seria bo tornar a començar globalement l’escoltisme i guiatge. D’aquí neix “Minyons Escoltes” i “”Guies Sant Jordi”.
En el franquisme tenen un paper de resistència, eren una alternativa als campaments que organitzava al règim. Un 
paper dificil però que va obligar a clarificar la proposta de valors i objectius educatius.
1965 – Les seccions unitaries (grups de 12 a 16 anys) es converteixen en Ràngers i Pioners pels nois, i Noies Guies i Caravel.les per les noies.
1975 – Trobada conjunta de “Minyons Escoltes” i “Guies Sant Jordi” que s’anomena “Sirena-80”. S’explicita que fer escoltisme i guiatge no és fer coses boniques i entretenir la mainada sinó ajudar als nois i noies a ser eficaços i capaços de fer-se càrrec del destí dels homes i les doness, tot prenent responsabilitats. Es veu la necessitat de concretar un mètode.
1977 – Associació de “Minyons Escoltes” i “Guies Sant Jordi”. Comença el debat del mètode.
1978 – Primera proposta per mètode de Truc.
1979 – Publicació del llibre de l’Agrupament.
1980 – Publicació dels llibres “Estels enllà”, “Viure l’aventura” i “Illes”.
1983 – Ginesta-83”. Trobada general de caps en què es debaten temes fè i esglèsia, persona, país i societat. Del debat en surten les estratpegies d’actuació pel moviment.
Reconeixement de l’escola de formació d’educadors en el lleure, de MEIGSJC, per part de la DGJ, de la Generalitat.
1986 – Pulbicació del segon llibre de Llops i Daines “Sobre la Pista”.
En els darrers anys, s’ha concretat el mètode aplicat per branques, s’han editat diversos llibres, s’han desenvolupat l’estructura tal com ara l’entenem, s’ha desenvolupat la proposta de truc, s’ha treballat amb els castors, s’han renovat els estatuts, la normativa, … i s’han informatitzat dades.
1991 – Reconeixement de la branca de Castors i Llúdrigues.

 

Post Author: lesgavarres