L’agrupament obre la unitat dels més petits, el Tronc, el que fa que l’edat d’inici sigui als 6 anys, coincidint amb l’Educació Primària Obligatòria.