Els Agrupaments Escoltes pertanyents al CEM, entre ells l’A.S. Mare de Déu de Núria, s’integren a la DDE, pertanyent a la Diòcesi de Barcelona, que donava aixopluc a uns 40 agrupaments escoltes confessionals existents a la Diòcesi. A la resta de Diòcesi a Catalunya es constitueixen les corresponents DDE. En 10 anys es passa de 40 a 170 agrupaments amb més de 12.800 afiliats. La Delegació Diocesana d’Escoltisme es dissol el 1965.