Caps d’Agrupament: Rafel Lòpez i Núria Movellán

Tresorers: Jordi Carreño i Assumpta Porres