Caps d’Agrupament: Jordi Molins i Montserrat Macau

Secretaàri i tresorera: Cristina Térmens