Caps d’Agrupament
: Joan Millan i Eulàlia Quer
Secretari i tresorer: Lluis Albaigés
Consiliari: Àlex Escarrà