Caps d’Agrupament:
Enric Lluch i Elisabet Rubio
Tresorers: Joan Ignasi Genescà i Lourdes Fargas
Equip pedagògic: Daniel Plana
Material: Jaume Baladia
Animador de la fe: Albert Sànchez