Caps d’Agrupament: Enric Lluch i Elisabet Rubio
Tresorers: Joan Ignasi Genescà i Lourdes Fargas
Equip pedagògic: Dani Plana Rafel
Animador de la fe: Albert Sànchez