Caps d’Agrupament: Oriol Rafel i Eulàlia Paris
Secretària i Tresorera: Cristina Térmens