Caps d’Agrupament
: Jordi Molins i Montserrat Macau
Secretari i tresorer: Lluis Albaigés