Caps d’Agrupament
: Andreu Casas i Angelina Fullat

Secretari i tresorer: Lluis Albaigés