Caps d’Agrupament: Rafel Simó i Agnès Vallvé
Tresorers: Sever Roig i Carme Adell
Equip pedagògic: Helena Genescà
Secretaris: Clara Cuadern
Material: Eddy Brumwell