Caps d’Agrupament: Josep Ma. Simó i Eulàlia Bosch
Tresorers: Sever Roig i Carme Adell
Equip pedagògic: Helena Genescà 
Secretari:
Joan Formentí
Animador de la fe: Eduard Pini