Caps d’Agrupament: Josep Ma. Simó i Eulàlia Bosch
Tresorers: Climent Molins i Anna Rosés
Secretaris:  Xènia Martin
Animador de la fe: Carles Gil Saguer