Les diferents DDE de Catalunya s’integren a Minyons Escoltes, i un any després tant les Guies Sant Jordi com els Minyons Escoltes afegeixen “de Catalunya” als seus respectius noms.