Es crea a Montserrat l’Associació Catalana d’Escoltisme, com a federació de les tres entitats resultants del trencament-dissolució de la Institució Catalana d’Escoltisme, creada el 1945 a la clandestinitat. La formen els Minyons de Muntanya, els Boy Scouts de Catalunya i la Delegació Diocesana d’Escoltisme. Aquesta estructura federativa preservava la unitat de l’escoltisme català i, al mateix temps, permetia l’actuació autònoma de tres diferents versions d’escoltisme.