Arran de les fusions entre les associacions escoltes i guies, el 1977 neix la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG), que integra les associacions Escoltes Catalans (EC), Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya (MEGSJC) i Noies i nois escoltes (NINE), aquesta darrera desapareix el 1984. Actualment està formada per EC, MEGSJC i Acció Escolta.