Creació de la secció de Guiatge, encara a dins de la Delegació Diocesana d’Escoltisme.