Membres: Neus Sallent, Cristina Tèrmens, Lluisa Sebastià, Ignasi Lledós, Josep Caballé, Xavi Iraculis.