Membres: Oriol Juncosa, Cristina Garcia, Pau Baya, Bernat Albaigés, Joan Castillo, Joan Solé i Anna Balaguer.

Projecte: Servei de tallers de bàsquet, fotografia i teatre a la presó de joves de Trinitat Vella.