Caps d’Agrupament: Xavier Metzger i Núria Arenas
Tresorers: Àlex Comelles i Isaura Travesset
Equip pedagògic: Bruna Rovira I Marc Medrano
Secretaris: Bet Coll-Vinent I Bernat Molina