Membres: Jordi Lon, Maria Elena garcia, Daniel Plana, Núria Dolader i Ariadna de Casacuberta.
Projecte: Pujada al Montblanc.