Membres: Maria Vilàs, Laia López, Mireia Cuesta, Pau Torner, Bernat Simó, Miquel Castillo, Eddy Brumwell, Guillem Fargas.
Projecte: Casal de nois/es a República Dominicana