Membres: Alba Ferrer, Bernat Rafel, Clara Llimona, Elena Genescà, Júlia Vendrell, Marc Muntasell i Núria Salvó.
Animadors: Ruben Quesada i Enric Vinyoles.
Projecte: Servei a la Fageda d’en Jordà