Membres: Marc Soler, Joan Formentí, Cesc Genescà.
Projecte: Ruta pel Camino de Santiago.