Membres: Elisabet Rubio, Enric Lluch, Daniel López, Laura Cabedo, Anna Tomàs.

Projecte: Intercanvi amb escoltes de França i pujada al Montblanc (1985)