Secció – Ràngers i Noies Guíes (11-14 anys)

La unitat està formada per uns 24 nois i noies d’entre 11 i 14 anys, organitzats en patrulles de 6 membres