El projecte

La unitat està formada per uns 24 de nois i noies d’edats compreses entre els 14 i els 17 anys. S’agrupen en equips que se solen mantenir d’un curs a un altre si no hi ha cap circumstància que aconsella un canvi. L’equip és el nucli humà i el centre a partir del qual hom participa a la vida de la unitat. L’equip gaudeix de força autonomia, té la seva vida pròpia, té un cap escollit entre els nois i noies de tercer any, pot tenir signes d’identificació propis (especialment un nom que l’identifica), el seu lloc, les seves sortides i activitats…, però se li demana que no resti tancat sinó que utilitzi la seva riquesa en profit dels companys i de tothom.