Estol – Llops i Daines (8-11 anys)

L’Estol està format per uns 24 nens i nenes d’entre 8 i 11 anys, repartits en un nombre semblant i organitzats en quatre petits grups anomenats sisenes. La sisena és la cèl·lula de participació en la vida del grup i en el gran joc permanent que porta a terme. Està formada per sis membres. Tenen uns elements identificatius tals com el nom de la sisena: roja, negra, la marró i grisa (colors del pelatge de diversos llops), la insígnia i el crit que els distingeix de les altres sisenes. Aquestes sisenes es constitueixen al final del primer trimestre o a començaments del segon. En la formació de sisenes cal tenir en compte que estigui formada per un nombre semblant de nens i nenes, que hi hagi equilibri entre els nous, els del segon any i els del tercer any. Les sisenes continuen un any rere l’altre. Els nous passen a ocupar el lloc que han deixat els qui han passat d’unitat. Dins les sisenes es reparteixen les feines en càrrecs establerts.