La promesa escolta

La Promesa Escolta i Guia és un compromís individual i voluntari que la persona fa explícit davant del grup per millorar com a persona, comprometent-se amb els valors que s’extreuen de la Llei Escolta i Guia.

La promesa és, juntament amb la llei, una de les eines més potents i singulars del nostre mètode educatiu i un element compartit del moviment escolta i guia arreu del món.

Pel meu honor, i amb la gràcia de Déu,

prometo fer tot el que pugui

per complir el meus deures envers Déu i la Pàtria,

per ajudar tothora l’altra gent

i per obeir la llei escolta.

Pel meu honor prometo

fer tot el que pugui

per donar servei al meu País

per ajudar els altres en tot moment,

i seguir la Llei escolta.