Descàrregues

Aquí podeu trobar la diferent documentació administrativa que podeu necessitar per al curs, juntament amb qui l’ha d’omplir i a qui l’ha de lliurar.

Full d’inscripció i fitxa de salut

Dades bancaries

Drets imatge majors de 13 anys

Drets imatge menors de 13 anys

Declaració responsable famílies Covid19