ÀMBITS D’ACTUACIÓ

La nostra tasca educativa es centra en tres àmbits diferents, que  també anomenem Opcions:

DINAMISMES

Els trets qualitatius del mètode educatiu escolta són:

VALORS

Els valors que defensa el mètode escolta són: