El projecte

El Clan (Truc) és la proposta que Minyons Escoltes i Guies de Catalunya fa als joves de cara a la seva realització personal plena, en grup, per l’acció al servei de la comunitat, formant part del moviment escolta, ajudant-los a conèixer millor la realitat que els envolta, a prendre gust per les responsabilitats i a realitzar en grup les accions de servei a la comunitat. Al nostre agrupament en diem tradicionalment clan, i està format per colles d’entre 5 i 12 joves d’entre 17 i 21 anys, nois i noies barrejats. El clan està format per les diverses colles, i totes elles juntes formen la unitat de truc o el clan de l’agrupament.