Tronc – Castors i Llúdrigues (6-8 anys)

El Tronc està format per nenes i nens d’entre 6 i 8 anys, i són la unitat dels més petits de l’agrupament.

En aquesta unitat comencem a mirar d’entendre el món: l’espai que ens envolta (cau, barri, excursions…), el descobriment de nosaltres mateixos (fins on puc arribar?, què sé fer jo?, què vull aprendre?, com sóc?), busquem la relació amb els adults perquè ens acompanyin, i sobretot, no volem estar sols.

Treballem la creativitat, aprenem a aportar allò que ja sabem, a escoltar i a mirar allò que encara no coneixem, a descobrir que hi ha altres companys, volem saber com és el nostre entorn més immediat.

Ens agrada jugar, canviar sovint d’activitats i aprendre a fer coses per nosaltres mateixos. I, en la nostra mesura, també entrem en contacte amb el joc democràtic, i potenciem els diferents poders: el legislatiu (a través de l’Assemblea, quan ens reunim tots al cau i decidim com ens volem organitzar), l’executiu (amb el Consell de Presa, que integren els responsables de material o els càrrecs que creiem convenients) i també el jurídic (amb el Consellet, format pels castors i llúdrigues de segon any, per tal de revisar el compromís i l’experiència a la branca).

Per fer tot això, que encara no podem fer tots sols, comptem amb l’ajuda dels caps, que ens acompanyen, acullen, parlen amb nosaltres i, en definitiva, són qui ens fan tenir més ganes de continuar venint al cau!