El Montclar (401 m) per la Cresta de Carcaixells (Massís de l’Ardenya, Empordà)

El Montclar (401 m) per la Cresta de Carcaixells (Massís de l’Ardenya, Empordà)

FITXA DE LA SORTIDA

Data: 10 de març de 2019

Assisstents: 13

Punt de trobada: Can Llauradó

Distància total: 10 km

Desnivell positiu acumulat: 556 m

Hores de caminada efectiva: 4 h

 

Itinerari:

Can Llauradó – Pas de la Miloca – Oratori de Sant Francesc – Carcaixells d’en Dalmau (camí equipat) – Montclar (401 m) – Camí de Sant Baldiri – Plana Basarda (sitges íberes) – Can Llauradó

 

Referència: https://muntanya.planasantich.org/carcaixells-montclar/

Click here to change this text

Leave a Reply

Your email address will not be published.